O Nas

Grupa Postakademicka

Grupa Postakademicka to ludzie po studiach do 35 roku życia, którzy chcą pogłębiać relację z Bogiem poprzez:
- formację duchową,
- formację intelektualną opartą na dzieleniu się,
- troskę o relacje z innymi i budowanie wspólnoty.

Nasza grupa powstała w ramach Duszpasterstwa Akademickiego DĄB w czerwcu 2010. Tworzyły ją głównie osoby, które wcześniej uczęszczały na spotkania w różnych duszpasterstwach akademickich w Warszawie i po zakończeniu studiów chciały kontynuować swój rozwój w podobnym duchu. Dzisiaj tworzą ją osoby zarówno te z wcześniejszym doświadczeniem Duszpasterstwa Akademickiego, jak i te dla których jest to pierwsze takie spotkanie.  Głównym elementem, na którym koncentruje się działalność grupy jest wspólna modlitwa oparta  w dużej mierze na duchowości ignacjańskiej.
W każdy czwartek:
 
18:30 Modlitwa

 19:30 Eucharystia

 20:30 Spotkanie
 
 
W każdy czwartek spotykamy się o 18:30 w kaplicy akademickiej, na modlitwie: medytacji ignacjańskiej. Potem dzielimy się doświadczeniem modlitwy w grupkach dzielenia, po czym spotykamy się na Mszy Świętej. Następnie czas na luźniejsze spotkanie - dyskusje na różne tematy, wspólne kolacje, wyjścia do kina czy na kręgle. Raz na kilka miesięcy organizujemy weekendowe wyjazdy skupieniowe, otwarte nie tylko dla członków grupy (choć osoby po takim wyjeździe najczęściej już z nami zostają!).


Comments